Lương Đức Vĩnh

Thạc sĩ  
Giám đốc phát triển kinh doanh tại Prudential; Giám đốc học viện phát triển tài năng Prudential Insurance; Trưởng khoa - Giảng viên khoa Quan hệ khách hàng tại Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM

Với bề dày kinh nghiệm từ thực tế công việc, kinh qua các chức vụ từ nhân viên đến giám đốc, anh Lương Đức Vĩnh đã không ngừng chia sẻ, truyền đạt lại kiến thức và kinh nghiệm để giúp cho các thế hệ nhân viên kinh doanh, nhân viên chăm sóc khách hàng tại Prudential gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.

Anh Lương Đức Vĩnh là giảng viên được yêu mến và mong đợi ở các khóa đào tạo kỹ năng mềm như: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng chăm sóc khách hàng, kỹ năng đám phàm,.... Bên cạnh đó, Anh còn thường xuyên làm diễn giả cho các chương trình hội thảo, sự kiện lớn về Tài chính, Bảo hiểm tại Tập đoàn Prudential.